‘’Back to the Roots’’

Root Foods is de centrale verbinding & ontmoetingsplek binnen Flexiforum.

Root Foods is door en voor ‘’Rooter-jongeren’’ bedacht en heeft als doel; een leerweg naar de arbeidsmarkt te verwezenlijken. Middels scholing, coaching en activering wil Root Foods deze leerweg creëren en jongeren laten groeien om zo voldoende veerkracht op te bouwen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

De focus is gericht op het ontwikkelen en benutten van de talenten van Rooters.

Root Foods doet dit in samenwerking met Plinthos en De Wijnberg, zij bieden de ondersteuning en begeleiding aan Rooters die het (nu nog) nodig hebben.

Root Foods faciliteert een integrale, veilige en stimulerende werkomgeving, waarin Rooters zich kunnen ontwikkelen, competenties en vaardigheden leren ter voorbereiding op een betaalde baan.

Daarnaast is Root Foods een commerciële horecagelegenheid, waarbij de winst geherinvesteerd wordt in het creëren van reguliere werkplekken en certificering voor gemotiveerde Rooters.

Root Foods is niet alleen toegankelijk voor onze huurders maar ook voor andere bezoekers.

Voor meer informatie, contactgegevens of de menukaart van Root Foods kijk je op: https://rootfoods.nl/