Flexiforum (voormalige Campus Kerkrade) is een bedrijfsverzamelgebouw waarbinnen de gebruikers zorgen voor een nadrukkelijke meerwaarde voor het gebouw, de gemeente Kerkrade en haar inwoners.

Flexiforum biedt een platform om op allerlei functies te verbinden en daarmee samenhang te stimuleren op zowel sociaal, maatschappelijk als economisch vlak.

Juist de verschillende insteken, achtergronden, competenties en ideeën van de mensen die elkaar ontmoeten bij Flexiforum vormen onze kracht. Flexiforum is een actieve community, gericht op: leren, werken & leven!

In Flexiforum zijn organisaties en bedrijven gevestigd die op een breed terrein activiteiten ontplooien:

  • Maatschappelijke functies;
  • Semi-commerciële activiteiten;
  • Commerciële activiteiten;
  • Sport en zorg;
  • Evenementen.

Flexiforum zijn en maken we samen!